Maui Jim MJ-783-13B Sugar Cane STG BG Sunglasses Frame Only