Silhouette Women's 7395 6073 Titan Light Gold Rimless Frame Austria []