Silhouette Eyeglasses 7590 60 6051 Titan Chrome Rimless Frame Austria 55[]19 145