Silhouette Eyeglasses 7395 10 6061 Titan Silver Rimless Frame Austria []